FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
12% (12 votes)
राम्रो
16% (16 votes)
ठिकै
21% (21 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
16% (16 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
35% (35 votes)
Total votes: 100