FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
14% (17 votes)
राम्रो
16% (19 votes)
ठिकै
21% (25 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
14% (17 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
36% (43 votes)
Total votes: 121