FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
इस्मा गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 06/25/2023 - 05:29 PDF icon इस्मा गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०८०।०८१.pdf
कार्य संचालन निर्देशिका २०७९ ७९/८० 04/13/2023 - 18:01 PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका २०७९
घरमा सुन्य प्रशुती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 10/06/2022 - 13:30 PDF icon घरमा सुन्य प्रशुती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९.pdf
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९/८० 08/28/2022 - 05:29 PDF icon कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य २०७९.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७८/७९ 08/24/2022 - 12:51 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
विनियोजन ऐन ०७९-८० ७९/८० 07/12/2022 - 11:37 PDF icon विनियोजन ऐन ०७९-८०.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९-८० ७९/८० 07/12/2022 - 11:20 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९-८० इस्मा गाउँपालिका.pdf
आर्थिक एन २०७८।२०७९ ७८/७९ 07/16/2021 - 14:09 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८।२०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७७-२०७८ ७७/७८ 07/11/2021 - 22:28 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७-२०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई विकास बोर्ड गठन तथा परिचालन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/09/2021 - 18:20 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई विकास बोर्ड गठन तथा परिचालन ऐन, २०७८.pdf

Pages