FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

eBidding सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/04/2021 - 19:14

आशय पत्र ।

७७/७८ 03/15/2021 - 16:49

बोलपत्रकाे आशय पत्र सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 03/15/2021 - 13:12

बोलपत्रको आशयपत्र सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/26/2021 - 16:01

बोलपत्रको आशय पत्र सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/24/2021 - 19:15

eBidding सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/24/2021 - 15:26

बोलपत्रको आशयपत्र सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/17/2021 - 06:40

eBidding सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/16/2021 - 14:41

बोलपत्रको आशय पत्र सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/11/2021 - 11:33

बोलपत्रको आसयपत्र सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/08/2021 - 16:09

eBidding सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/07/2021 - 15:25

eBidding सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 02/02/2021 - 15:37

बोलपत्रको आशयपत्र सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 01/12/2021 - 15:45

eBidding सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 12/17/2020 - 13:40

बोलपत्रका आशय पत्र सम्बन्धि सूचनाहरु ।

७७/७८ 12/09/2020 - 19:06

Pages