FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

E_Bidding मार्फत वोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 11/10/2020 - 15:38

दोस्रो पटक प्रकाशितः ढुंगा, गिट्टि, वालुवा उत्खनन एंव संकलन गर्ने कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना |

७७/७८ 10/29/2020 - 13:49

E_Bidding मार्फत वोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 10/22/2020 - 16:48

अनलाईन बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 10/08/2020 - 13:08

E_Bidding मार्फत वोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 12/17/2019 - 15:28 PDF icon Datekaraha .pdf

सार्बजनिक खरिद सम्बन्धि सूचना !

७५/७६ 04/14/2019 - 10:00 PDF icon Bid notice of ismakot.pdf

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना |

७५/७६ 02/03/2019 - 11:08 PDF icon Notice 2019-02-03.pdf

पुन बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 09/21/2018 - 13:32 PDF icon Gitti Dhunga Suchana isma 2nd.pdf, PDF icon Gitti Dhunga Suchana isma 2nd.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 08/22/2018 - 17:14 PDF icon Tendar doc.pdf

सवारी साधन खरिद गने सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 04/27/2018 - 12:45 PDF icon Notice, Jeep.pdf

Pages