FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
10% (6 votes)
राम्रो
24% (15 votes)
ठिकै
30% (19 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
16% (10 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
21% (13 votes)
Total votes: 63