FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचारः

तपाईंहरुलाई इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
10% (5 votes)
राम्रो
30% (15 votes)
ठिकै
34% (17 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
14% (7 votes)
धेरैनै सुधार गर्नुपर्ने
12% (6 votes)
Total votes: 50